Akademia Sinico

Dołącz do Akademii Sinico! Podnieś swoje umiejętności, zapewnij sobie wejście do świata pracy i wspieraj rozwój zawodowy.

Ciągłe zmiany na rynku wymagają nowych umiejętności niezbędnych do lepszego stawienia czoła codziennym wyzwaniom. Nasza oferta Akademii Sinico bezpłatne szkolenia o wysokiej specjalizacji dzięki czemu możesz zdobyć określone umiejętności w określonym sektorze w świecie obrabiarek.

Sinico Academy to fizyczne i wirtualne miejsce, w którym wiedza, techniki, projekty i innowacyjne pomysły są dzielone i rozwijane w celu zwiększenia talentów i zapewnienia ciągłego rozwoju firmy. Głównym celem Akademii jest zagwarantowanie rozwoju kapitału ludzkiego i przekazywanie różnych umiejętności zawodowych, z różnymi projektami, treściami i metodami szkolenia.

ADV Sinico

Author ADV Sinico

More posts by ADV Sinico

Leave a Reply