Intensywny dzień pełen nowych perspektyw dla Sinico z wizytą kierownictwa JQ Laser.

Alessandro Sinico i jego pracownicy spotkali się z panem Xiujin Hou z JQ Laser. Okazał się to dzień pełen wiadomości i propozycji na najbliższą przyszłość Sinico. Burza mózgów zakończyła się szczerym uściskiem dłoni między dwoma kapitanami dwóch spółek leder na ich rynku referencyjnym.

ADV Sinico

Author ADV Sinico

More posts by ADV Sinico